OUR SPONSORS

ROTARY, ROAD TO AFRICA

🇬🇧 ROTARY, ROAD TO AFRICA

The project will be implemented in connection with the Budapest-Bamako Rally in October 2022. The members of the team are Rotarians from Targu-Mures and sympathizers, well-known personalities: Csaba Szilveszter Bíró, Dr. István György-Fazakas and Attila Z. Jeszenszky.

Since the main purpose of the tour is charity, we decided to find Rotary Clubs in Freetown, the destination, and after consultation with them, we decided to support the children there with school supplies.

Our plan is to

 • put together 2,000 school bags with the necessary teaching aids (pencil, colored pencil, ballpoint pen, exercise books, small toy, etc.).
 • In addition to the school bags, we intend to donate 50 laptops to local schools, to help the digitalization of the learning enviroment. These electric devices help students and teachers integrate into modern learning, gives them larger access to information.
 • provide the solar panel system for the necessary electricity supply and water purification equipment to 5 schools, the solar panel system helping the school to guarantee clean source energy to the laptops and other digital devices, while the water purifiers guarantee clean, drinkable water where that is a difficulty.
 • and undertake the planting of 200 fruit trees, thus joining the organizers’ project.
   
  We can offset our rally carbon emissions by contributing to the tree planting project in Masiaka county. 10 Euros will help us plant one tree. Our goal is to plan 200 trees.
  Sierra Leone has been victim of slash and burn agriculture and irresponsible forest management practices. We’re aiming to plant 200 trees that will not only improve air quality, provide shade but will yield cash income to villagers for many years to come. Supporter charities of the Budapest-Bamako event already planted 2,000 trees, mostly cashew that will yield fruit by 2024. This new batch of trees will bring additional income to the people of Masiaka and clean air to the world.
 • In addition, we want to donate the car we participate with to a local Rotary Club.

A bag costs 30 Euros, a laptop costs 250 Euros, a solar panel system and water purifier costs 5,000 Euros, a fruit tree costs 50 Euros.

DOWNLOAD the project details and sponsorship contract

We are kindly asking you to support this project to the best of your ability.

Donations can be sent to the Rotary Club Téka account opened for this purpose. We sign a donation agreement with each sponsor and present a report after implementation.

ASOCIATIA ROTARY CLUB TEKA
Banca Transilvania – SWIFT BTRLRO22MSA

IBAN RON – RO91BTRLRONCRT00I3091202
IBAN EUR – RO93BTRL02704205I30912XX
IBAN USD – RO45BTRL02702205I30912XX
Revolut – 0040744886716 note “ROTARY, ROAD TO AFRICA”

🇭🇺 ROTARY, ROAD TO AFRICA

A projekt a 2022 októberi Budapest-Bamako Rally keretén belül fog megvalósulni. A Marosvásárhelyi csapat tagjai rotarysok illetve szimpatizánsok, közismert személyiségek: Bíró Csaba Szilveszter, Dr. György-Fazakas István és Jeszenszky Z. Attila.

Mivel a túra fő célja a jótékonyság, ezért megkeresve a célállomás, Freetown-ban működő klubokat és egyeztetve velük, döntöttünk arról, hogy iskolaszerekkel támogassuk az ottani gyerekeket. A szándékunk:

 • 2000 darab iskolástáskát állítsunk össze, benne a szükséges taneszközökkel, (ceruza, színes ceruza, golyóstoll, füzetek, kis játék, egyebek).
 • Az iskolatáskákon kívül adományozunk 50 laptopot a helyi iskoláknak, melyeknek segítségével a diákoknak és az iskoláknak segítséget nyújtunk a digitalizációban, elindítva a fejlett integrációt a modern tanításban.
 • 5 iskolának biztosítjuk a napelem rendszert a szükséges villányellátáshoz és víztisztitó berendezést. A napelemek megfelelő tiszta energiát nyújtanak a laptopok és egyéb digitális eszközöknek, míg a víztisztító berendezés tiszta, iható vizet biztosít a diákoknak.
 • valamint vállaljuk 200 gyümölcsfa ültetését. Ellensúlyozza a rally szén-dioxid-kibocsátását azzal, hogy hozzájárul a Masiaka megyei faültetési projektünkhöz. 10 euró segít nekünk egy fa elültetésében. Célunk 200 fa tervezése.Sierra Leone a földművelés és a felelőtlen erdőgazdálkodás áldozata lett. Célunk, hogy 200 olyan fát ültessünk, amely nemcsak javítja a levegő minőségét, árnyékot ad, de még sok éven át pénzbeli bevételt is hoz a falusiak számára. A Budapest-Bamako eseményhez tartozó jótékonysági projektek által, már 2000 fát ültettek el, főként kesudiót, amely 2024-re gyümölcsöt hoz. Ez az új facsomag további bevételt hoz Masiaka lakosságának és tiszta levegőt a világnak.
 • mindezek mellett a Rotary Clubnak akarjuk adományozni az autót amivel résztveszünk

Egy táskának az értéke 30 Euró, egy laptop értéke 250 Euró, egy napelem rendszer és víztisztító értéke 5000 Euró, egy gyümölcsfa értéke 50 Euró.

TÖLTSD LE a projekt részleteit

Megkérlek a lehetőségeitek szerint támogassátok ezt a projektet.

A támogatásokat a Rotary Club Téka erre a célra megnyitott számlájára lehet küldeni. Minden támogatóval támogatási szerződést kötünk és a megvalósítás után beszámolót tartunk.

ASOCIATIA ROTARY CLUB TEKA
Banca Transilvania – SWIFT BTRLRO22MSA

IBAN RON – RO91BTRLRONCRT00I3091202
IBAN EUR – RO93BTRL02704205I30912XX
IBAN USD – RO45BTRL02702205I30912XX
Revolut – 0040744886716 megjegzés ROTARY, ROAD TO AFRICA

🇷🇴 ROTARY, ROAD TO AFRICA​

Proiectul va fi implementat în cadrul evenimentului Raliul Budapesta-Bamako din octombrie 2022. Membrii echipei din Târgu-Mureș sunt rotarieni și simpatizanți, personalități cunoscute: Csaba Szilveszter Bíró, Dr. István György-Fazakas și Attila Z. Jeszenszky.

Întrucât scopul principal al raliului este caritatea, am decis să găsim cluburi în Freetown, orașul de destinație, și în urmă consultării cu aceștia, ne-am decis să sprijinim copiii de acolo cu rechizite școlare. Ideea este de a pregăti

 • 2.000 de ghiozdane cu rechizite și accesorii utile (creioane, creioane de colorat, pix, caiete, jucărie mici etc.).
 • Pe lângă ghiozdane, vom dona 50 de laptop-uri școlilor locale. Laptopurile vor ajuta la digitalizarea învățământului, înseamnă o integrare mai avansată a școlilor în tehnologie, în învățământul modern.
 • vom asigura sistemul de panouri solare pentru alimentarea cu energie electrică și echipamentele de purificare a apei la 5 școli. Sistemul solar poate garanta energie electrică curată pentru laptopuri și pentru alte rechizite electronice unde nu există curent, iar echipamentele de purificare oferă apă curată la îndemâna elevilor și a comunității.
 • și vom întreprinde plantarea a 200 de pomi fructiferi, alăturându-ne astfel proiectului organizatorilor. Compensează amprenta de carbon a raliului contribuind la proiectul nostru de plantare a copacilor din județul Masiaka. 10 euro ne vor ajuta să plantăm un copac. Scopul nostru este să plantăm 200 de copaci, Sierra Leone a căzut victimă agriculturii și silviculturii iresponsabile. Scopul nostru este să plantăm 200 de copaci care nu numai că vor îmbunătăți calitatea aerului și vor oferi umbră, dar vor aduce și venituri materiale sătenilor pentru mulți ani de acum înainte. Prin proiectele de caritate aparținând evenimentului Budapesta-Bamako, au fost deja plantați 2.000 de pomi, în principal nuci de caju, care vor da roade până în 2024. Acest nou pachet de lemn va aduce venituri suplimentare populației din Masiaka și aer curat în lume.
 • În plus, dorim să donăm clubului Rotary mașina cu care participăm.

O geantă valorează 30 de euro, un laptop 250 de euro, un sistem de panouri solare și purificator de apă valorează 5.000 de euro, un pom fructifer 50 de euro.

DESCARCĂ detaliile proiectului

Vă rog să susțineți acest proiect în limita posibilităților.

Donațiile pot fi trimise în contul Clubului Rotary TEKA deschis în acest scop. Încheiem un contract de sponsorizare cu fiecare sponsor și vom prezenta un raport după implementare.

ASOCIATIA ROTARY CLUB TEKA
Banca Transilvania – SWIFT BTRLRO22MSA

IBAN RON – RO91BTRLRONCRT00I3091202
IBAN EUR – RO93BTRL02704205I30912XX
IBAN USD – RO45BTRL02702205I30912XX
Revolut – 0040744886716 menționați ROTARY, ROAD TO AFRICA

🇩🇪 ROTARY, ROAD TO AFRICA​

Das Projekt wird im Rahmen der  Budapest-Bamako Rally im Oktober 2022 durchgeführt. Die Mitglieder des Teams von Neumarkt sind Rotarier und Sympathisanten, bekannte Persönlichkeiten: Csaba Szilveszter Bíró, Dr. István György-Fazakas und Attila Z. Jeszenszky.

Weil der Hauptzweck der Tour wohltätige Zwecke sind, haben wir uns entschlossen, im Zielort Freetown Rotary Clubs zu finden und in Absprache mit ihnen die Kinder dort mit Schulmaterial zu unterstützen.

Unser Vorhaben ist es

 • 2.000 Schultaschen mit den notwendigen Lehrmitteln (Bleistift, Buntstift, Kugelschreiber, Hefte, kleines Spielzeug etc.) zusammenzustellen.
 • Zusätzlich zu den Schultaschen wollen wir 50 Laptops an lokale Schulen spenden, um die Digitalisierung der Lernumgebung zu unterstützen. Diese elektrischen Geräte helfen Schülern und Lehrern, sich in das moderne Lernen zu integrieren, und ermöglichen ihnen einen besseren Zugang zu Informationen.
 • 5 Schulen mit dem Solarpanel-System für die notwendige Stromversorgung und Wasseraufbereitungsanlagen versorgen, das Solarpanel-System hilft der Schule dabei, saubere Energiequellen für die Laptops und andere digitale Geräte zu gewährleisten, während die Wasserreiniger sauberes, trinkbares Wasser garantieren, wo dies ist eine Schwierigkeit.
 • und die Pflanzung von 200 Obstbäumen übernehmen und beteiligen uns damit am Projekt der Organisatoren.

  Wir können die Rallye-Kohlenstoffemissionen ausgleichen, indem wir zum Baumpflanzprojekt im Landkreis Masiaka beitragen. 10 Euro helfen uns, einen Baum zu pflanzen. Unser Ziel ist es, 200 Bäume zu pflanzen. Sierra Leone ist Opfer von Brandrodung und unverantwortlicher Waldbewirtschaftung. Unser Ziel ist es, 200 Bäume zu pflanzen, die nicht nur die Luftqualität verbessern, Schatten spenden, sondern den Dorfbewohnern für viele Jahre Geld einbringen. Unterstützer-Wohltätigkeitsorganisationen der Budapest-Bamako-Veranstaltung haben bereits 2.000 Bäume gepflanzt, hauptsächlich Cashew, die bis 2024 Früchte tragen werden. Diese neue Baumgruppe wird den Menschen in Masiaka zusätzliches Einkommen und der Welt saubere Luft bringen.

 • Außerdem wollen wir das Auto, mit welches wir teilnehmen, einem der lokalen Rotary Clubs spenden.

Eine Tasche kostet 30 Euro, ein Laptop 250 Euro, eine Solaranlage und ein Wasserreiniger 5.000 Euro, ein Obstbaum 50 Euro.

Projektdetails und Sponsorenvertrag RUNTERLADEN

Wir bitten Euch, dieses Projekt nach Möglichkeiten zu unterstützen.

Spenden können auf das zu diesem Zweck eröffnete Bankkonto des Rotary Clubs Téka überwiesen werden. Wir schließen mit jedem Sponsor eine Finanzhilfevereinbarung ab und präsentieren nach der Umsetzung einen Bericht.

ASOCIATIA ROTARY CLUB TEKA
Banca Transilvania – SWIFT BTRLRO22MSA

IBAN RON – RO91BTRLRONCRT00I3091202
IBAN EUR – RO93BTRL02704205I30912XX
IBAN USD – RO45BTRL02702205I30912XX
Revolut – 0040744886716 note “ROTARY, ROAD TO AFRIKA”